hétfő, július 19

"Mindazok, akik ismerték Teller Edét, szinte kivétel nélkül tudják, és így tanúsíthatják, hogy ő tántoríthatatlan ellensége volt mindenfajta diktatúrának és ezek utódainak is. A Kossuth téren felolvasott levél rövid összefoglalása volt egész élete hitvallásának. Magyar fizikust durvábban megsérteni nem lehet, mint azzal, hogy Teller Ede nevét besározzák. Annak az embernek az emlékét sértik meg, aki a szó eredeti értelmében adott fegyvert az emberiség kezébe a III. világháború megakadályozására, majd a most elhunyt Ronald Reagan elnökkel szövetségben vér nélkül nyerte meg számunkra a III. világháborút. Halála után azt az embert sérteni, aki bebizonyította a termonukleáris energiatermelés lehetőségét, aki Prometheuszt felülmúlva a tüzet nem az Olümposzról hozta el szimbolikusan, hanem a Napból valóságosan, égbe kiáltó vétek."
 
(Lovas István olvasói levele az ÉS-ben)

Nincsenek megjegyzések: