csütörtök, december 4

"Különös teremtmény az ember. Korától, nemétõl, származásától, nemzetiségétõl, súlyától, színétõl, politikai véleményétõl függetlenül magában hordozza az Univerzum teljességét. Minden ember - a maga adott keretei között erõvé alakítható energiaforrás. Az ember egészét éppúgy, mint a világegyetemet erõk, erõterek, energiák alkotják. Valójában tehát Einstein tudományát, a fizikát hívom segítségül ebben a könyvben.


Az erõtér nem más, mint az ember életterülete, amelyen belül az életenergia megnyilvánul. Az erõteret az ember életenergiája, lelki, szellemi, testi ereje, kisugárzása, pszichés erõtartalékai határozzák meg. Pszichés erõközpontunk szellemi, lelki, fizikai síkon energiát vesz fel, fejleszt, ad le és közvetít. Ezek a törvényszerûségek pedig kimutathatóak mindenkinél.
A választások elõtt egyre fontosabbá válnak a kérdések: Kiben bízzunk? Kit válasszunk? Melyik pártra szavazzunk? Milyen jellemmel, milyen energiákkal, milyen lehetséges személyiségjegyekkel rendelkeznek a Csillagok szerint azok, akik közül választhatunk? Végül pedig feltehetjük a kérdést: kinek kedveznek a Csillagok a választás idején? A Csillagok akár segítik, akár akadályozzák a kérdéses személyt, vagy pártot születési, megalakulási idejéhez viszonyítva, nem választanak, nem szavaznak. A döntés az Önök szuverén joga.
Kizárólag tényfeltáró szolgáltatás a célom: pontosan megnézhetjük, mit mondanak a Csillagok (melyek, mint már tudjuk, energiaforrások). A könyv kísérleti jellegû: tényeket közöl, a meghatározó közéleti szereplõk születési idejének csillagállásait, az ebbõl következõ lehetséges személyiségrajzot, illetve a parlamenti pártok megalakulásának csillagállásait, ezek lehetséges jelentését és jelentõségét.
Biztos vagyok abban is, hogy a Csillagok állásának figyelembevételével, vagy anélkül, de mindenki úgyis saját belátása, meggyõzõdése, igényei szerint dönt majd a választások idején. A Kedves Olvasók mégis biztosak lehetnek abban, hogy nem száraz adathalmazzal árasztom el szíves érdeklõdésüket.
Nagyon fontosnak tartom a személyiségi jogok kérdését. Közszereplõkrõl van szó. A születési adatokat mindenki számára hozzáférhetõen, nagy nyilvánosság elõtt sajtóban, rádióban, televízióban, és az Interneten közlik, de a 197-es Különleges Tudakozó számán is bárki lekérheti az összes könyvben található születési adatokat.
Az etikai kérdés pedig nem az, hogy van-e jogunk nekünk, választópolgároknak megismerni azoknak az embereknek a Csillagok szerinti személyiségét, akiket bizalmunkba fogadunk, akik majd sorsunkról, jólétünkrõl, felemelkedésünkrõl döntenek, hanem az, mennyire tesszük ezt ártó szándék nélkül, nem törõdve a pletykára éhes, vagy rosszindulatú csámcsogókkal.
Szigorúan közéleti síkon vizsgálódunk, azonos szempontok alapján, a magánélet területére véletlenül sem szándékozunk lépni. Az a közszereplõk esetében sem tartozik senkire. "

(Kónya Katalin a ORBÁN VAGY MEDGYESSY? - MIT ÜZENNEK A CSILLAGOK c. könyv bevezetőjében)

Nincsenek megjegyzések: